Savu mūžu nokalpojušo transportlīdzekļu atkārtotā pārstrāde - Opel Latvija

OPEL PĀRSTRĀDES KONCEPCIJA.

ELV demontēšana, sagriešana daļās un atkārtota pārstrāde

Nodošana

Pēdējais īpašnieks nodod nolietoto automašīnu demontētājam, ar kuru noslēgts līgums.
Pēc automašīnas pārbaudes demontētājs izsniegs vajadzīgo Iznīcināšanas sertifikātu (Certificate of Destruction, CoD).

ELV demontēšana, sagriešana daļās un atkārtota pārstrāde

Iepriekšēja apstrāde un piesārņojuma novēršana

Vispirms tiek izņemts akumulators un neitralizēti drošības spilveni. Pēc tam demontētājs izlej no nolietotās automašīnas visu degvielu un citus darba šķidrumus. Pie tiem pieder dzinēja eļļa, transmisijas eļļa, bremžu šķidrums, kā arī dzesēšanas šķidrums un dzesējošais līdzeklis no gaisa kondicionētāja sistēmas.

ELV demontēšana, sagriešana daļās un atkārtota pārstrāde

Demontāža

Nākamais solis ir komponentu un sistēmu demontāža, lai tos varētu piedāvāt tirgū kā lietotās rezerves daļas vai izmantot kā pamatu atkārtoti izgatavotām rezerves daļām. Ja tas ir ekonomiski izdevīgi, noņem arī plastmasas vai stikla materiālus, lai nodotu tos otrreizējai pārstrādei.

ELV demontēšana, sagriešana daļās un atkārtota pārstrāde

Glabāšana

Videi bīstami materiāli tiek savākti un vēlāk nosūtīti īpašiem uzņēmumiem, kuros veic pārstrādi vai iznīcināšanu.

ELV demontēšana, sagriešana daļās un atkārtota pārstrāde

Sasmalcināšana

Korpusi, kam veikta iepriekšēja apstrāde, tiek nogādāti sasmalcināšanai, kur nolietotā automašīna tiek sadalīta gabalos, kurus sašķiro tālākai pārstrādei vai atjaunošanai.

ELV demontēšana, sagriešana daļās un atkārtota pārstrāde

Pēcsmalcināšanas tehnoloģija (PST)

Sasmalcinātājā atdalītajām metāla daļām veic tālāku apstrādi, izmantojot dažādas tehnoloģijas (magnētus, virpuļstrāva, peldināšanu), lai iegūtu metāla frakcijas, kuras var izmantot kā vērtīgas otrreizējas izejvielas.

ELV demontēšana, sagriešana daļās un atkārtota pārstrāde

Otrreizējā pārstrāde/Atjaunošana/Atkritumu apglabāšana izgāztuvē

Materiālu frakcijas no smalcinātāja un PST iekārtām var otrreiz pārstrādāt (piem., kā akmeņogļu aizvietotāju domnas krāsnī, kā ūdens atdalīšanas līdzekli notekūdeņu dūņās) vai atjaunot cementa industrijā. Šī procesu ķēde nodrošina automašīnas pārstrādi 85 % apmērā un būtiski mazina atlikušo atkritumu daudzumu, ko nosūta uz izgāztuvēm.