PAZIŅOJUMS PAR PRIVĀTUMU UN TIESISKUMU.

Šī tīmekļa vietne ("Vietne") pieder Opel Southeast Europe LLC. , uzņēmumam, kas reģistrēts saskaņā ar Ungārijas likumdošanu, reģ.adrese 2040 Budaörs, Szabadság út 117, Hungary, un saistīto uzņēmumu grupas vārdā izplata Opel automašīnas; Eiropā (“Opel”), vārdā. Šīs vietnes noteikumu mērķiem Opel iekļauj General Motors korporācijas un ar to saistīto uzņēmumu piekrišanu.

 

BŪTISKS JURIDISKS PAZIŅOJUMS: Lūdzu rūpīgi izlasiet šos noteikumus pirms tīmekļa vietnes lietošanas, jo tie ir jums saistoši. Vietnes lietošana parāda, ka piekrītat šiem noteikumiem neatkarīgi no tā, vai izvēlaties reģistrēties Opel. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, tad nelietotjiet Vietni.

Pieejamība

Opel apņemas padarīt šo tīmekļa vietni pieejamu visiem lietotājiem.

Paziņojumi

Šajā dokumentā minētā informācija ir izstrādāta, lai būtu pēc iespējas visaptveroša un faktiska. Tomēr mēs saglabājam tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma izdarīt izmaiņas cenās, krāsās, materiālos, aprīkojumā, specifikācijās, modeļos un pieejamībā.

Dažas vietnē publicētās saites var aizvest pie neatkarīgiem vietnes īpašniekiem. Par šajās vietnēs minēto informāciju ir atbildīgi tikai attiecīgo vietņu īpašnieki. Opel un tā reklāmas aģentūrām nav kontrole vai atbildība par neatkarīgo vietņu saturu un saites uz šīm vietnēm tiek nodrošinātas tikai lietotāju ērtībai.

Opel WWW vietnes noteikumi

1. Intelektuālais īpašums

Visi vietnē esošie materiāli ir Opel intelektuālais īpašums. Saturs, kas tiek piedāvāts "Creative Commons" licences ietvaros tiks skaidri noteikts un šī satura pielietošanu noteiks attiecīgā licence. Visus citus materiālus var kopēt vai pavairot, kā arī saglabāt apmēros, kas nepieciešami apskatīšanai tiešsaistē. Tomēr jūs varat izdrukāt Vietnes lapas pilnībā vai arī tās kopēt personīgai lietošanai, ievērojot, ka:

 

(a) nekādā veidā Vietnē esošie dokumenti vai saistītā grafika netiek pārveidota; 
(b) nekādu Vietnē esošo grafiku nevar izmantot atsevišķi no atbilstošā teksta; un
(c) Opel autortiesības un preču zīmes vai citi paziņojumi parādās visās kopijās.

 

Neskatoties uz iepriekšminētā vispārīgumu, Opel var laiku pa laikam sniegt jums iespēju lejupielādēt Ekrāna tapetes, Ekrāna saudzētājus un citus elementus no Vietnes. Šādas lejupielādes nosaka šie nosacījumi.
Jebkura veida izraksti no Vietnes neatbilstoši šiem nosacījumiem jebkuriem mērķiem ir aizliegti. Šajā vietnē esošie materiāli ir tikuši rūpīgi izvērtēti un pārbaudīti visās ražošanas stadijās. Tomēr Opel iesaka jums veikt vīrusu skenēšanu pirms lietošanas. Opel arī iesaka pirms programmatūras lietošanas aktualizēt jūsu cietā diska satura dublikātu. Pirms jebkuru materiālu lejupielādes tīklā pieslēgtajam datoram iesakām konsultēties ar jūsu sistēmas administratoru.

2. Saites veidošana ar vietni

Ja vēlaties nodrošināt saiti uz vietni, tad tai jābūt uz Opel tīmekļa vietni.

3. Piekļuve servisam

Lai gan Opel pieliek visus pūliņus, lai nodrošinātu Vietnes pieejamību 24 h/diennaktī, Opel neuzņemas atbildību, ja kādu iemeslu dēļ Vietne kādā laika posmā nav pieejama.

 

Piekļuve Vietnei var tikt pārtraukta uz laiku un bez brīdinājuma sistēmas kļūdas, tehniskās apkopes vai labojumu gadījumā, kas norit ārpus Opel kontroles.

4. Apmeklētāju materiāli un darbības

Tā personīgi identificējamā informācija, kas nav minēta Opel privātuma politikā, jebkura veida materiāli, kurus pārnesiet vai nosūtiet uz vietni netiks uzskatīti par konfidenciāliem un patentētiem. Opel neuzņemas saistības attiecībā pret šādiem materiāliem. Opel un tā darbinieki brīvi varēs kopēt, atklāt, izplatīt, pievienot un visādi citādi lietot šādus materiālus un datus, attēlus, skaņas, tekstus un citus tekstus un citas lietas šajā dokumentā minētajiem un citiem mērķiem.

Jums aizliegts nosūtīt vai pārnest no uz šīs vietnes jebkuru materiālu:

(a) kas ir apdraudošs, neslavu celošs, nepiedienīgs, mulsinošs, apvainojošs, pornogrāfisks, aizskarošs, pakļauts rasistiskā naida veicināšanai, diskriminējošs, apdraudošs, skandalozs, uzbudinošs, zaimojošs, uzticēšanos ļaunprātīgi izmantojošs vai var radīt agrūtinājumu vai neērtības; vai

(b) kam nav iegūtas visas nepieciešamās licences un/vai apstiprinājumi; vai

(c) kas rada vai iedrošina kriminālu nodarījumu veikšanu, veicina civiltiesisko atbildību vai citādi darbojas pretēji likumam vai pārkāpj trešo pušu tiesības jebkurā pasaules valstī; vai

(d) kas ir tehniski kaitīgas (ieskaitot, bet neierobežojot, datorvīrusus, loģikas bumbas, Trojas zirgus, tārpus, kaitīgus komponentus, korumpētus datus vai citu ļaunprātīgu programmatūru vai kaitējošus datus).

 

Jums aizliegts ļaunprātīgi izmantot vietni (ieskaitot, bet neierobežojot, ar hakeru darbībām).

Opel pilnībā sadarboties ar likuma izpildes institūcijām vai tiesas instancēm, kas ļaus Opel atklāt identitāti tai personai vai noteikt tās personas atrašanās vietu, kura publicējusi materiālu, kurš pārkāpj šo noteikumu 4. paragrāfu.

5. Informācijas precizitāte

Opel pielietos visus saprātīgos pūliņus, lai nodrošinātu, ka šīs vietnes saturs ir precīzs un aktuāls. Tomēr saistībā ar auto krājumiem un izmaiņām, kas tiek ieviestas auto specifīkācijās ikgadējo aktualizāciju laikā utt. šajā vietnē parādītie produkti var atšķirties no pēdējās specifikācijas. Dažas no aprakstītajām vai parādītajām ierīcēm var būt pieejamas tikai noteiktās valstīs vai tikai par papildu izmaksām. Klientiem ieteicams pārbaudīt jebkura sevišķi pieprasīta auto funkcijas, kontaktējoties ar to mazumtirgotāju pasūtīšanas brīdī. Opel saglabā tiesības jebkurā laikā mainīt produkta specifikācijas.

 

Nedrīkst paļauties uz šajā vietnē izteiktajiem apgalvojumiem un materiāliem "kā tādiem", bez jebkāda veida nosacījumiem, garantijām vai cita veida noteikumiem. Attiecīgi maksimālajā likumā pieļaujamajā apmērā Opel nodrošina šīs vietnes saturu, izņemot visas pārstāvības, garantijas, apstākļus vai citus noteikumus (ieskaitot, bet neierobežojot, jebkurus likumā noteiktos apstākļus), kam var būt ietekme attiecībā pret šo vietni.

6. Atbildība

Opel un tā valdes locekļi, direktori, darbinieki vai aģenti izslēdz visas saistības un atbildību par jebkura daudzuma vai veida zaudējumu vai bojājumu, kas var tikt nodarīts jums vai trešajai pusei (ieskaitot, bet neierobežojot, jebkurš tiešs, netiešs, izrietošs vai sekojošs zaudējums vai bojājums, ienākumu, peļņas, labās gribas, datu, līgumu, naudas izlietojuma zudums, vai zudums, kas izriet no/vai jebkādā veidā ir saistīts ar traucējumiem uzņēmējdarbībai (ieskaitot, bet neierobežojot), tie, kas veikti nevērībā, ko nosaka līgums vai citādi saistībā ar vietni jebkurā veidā vai saistībā ar šīs vietnes izmantošanu, nespēju to lietot vai no vietnes lietošanas izrietoši, ieskaitot, bet neierobežojot, zaudējumus vai bojājumus saistībā ar vīrusiem, kas var inficēt jūsu datora iekārtas, programmatūru, datus vai citas ierīces, kad piekļūstiet, lietojiet vai pārlūkojiet vietni vai lejupielādējiet jebkurus materiālus vai no vietnes vai mājas lapām, kas saistītas ar šo vietni. Nekas no šiem noteikumiem neizslēdz vai neierobežo Opel atbildību par:

(a) Opel nolaidības dēļ radušos nāvi vai personīgiem ievainojumiem;

(b) krāpšanu vai krāpnieciskām darbībām;

(c) jebkuru atbildību, kuru nevar izslēgt vai ierobežot atbilstoši piemērojamajai likumdošanai.

7. Vadošā likumdošana un jurisdikcija
Jebkurš strīds, kas var rasties saistībā ar šo vietni, tiks risināts saskaņā ar attiecīgās valsts likumdošanu, kurai pakļauta konkrētā Opel pārdošanas kompānija.

Privātuma politika

 

1. Datu aizsardzība
Opel respektē katra indivīda, kurš apmeklē vietni, privātumu. Šī politika izklāsta informāciju, kuru Opel var iegūt un uzglabāt, kā arī veidu, kādā šī informācija var tikt lietota. Lūdzam turpmāko izlasiet rūpīgi, lai izprastu mūsu uzskatus un praksi attiecībā pret jūsu personas datiem un veidu, kādā mēs tos apstrādāsim.

2. Datu aizsardzība

Mēs varam iegūt un pārstrādāt šādus datus par jums:

  • Informāciju, kuru iesniedzat, aizpildot formas mūsu vietnē. Tas ietver informāciju, kas sniegta reģistrācijas laikā, lai lietotu mūsu vietni, parakstoties uz mūsu servisu, pasta materiāliem vai pieprasot tālākos pakalpojumus. Mēs varam arī lūgt jums informāciju, kad ziņojiet par problēmu, kas saistīta ar mūsu vietni.
  • Ja sazināsieties ar mums, tad mēs varam saglabāt informāciju par šo korespondenci.
  • Mēs varam arī lūgt jums aizpildīt aptaujas, kuras mēs izmantojam pētniecības mērķiem.

3. IP adreses un sīkdatnes

Dažos gadījumos mēs varam iegūt tādu informāciju par jums, kas nav personīgi identificējama. Šī veida informācijas piemēri ietver jūsu IP adresi, jūsu lietotās interneta pārlūkprogrammas veidu, jūsu lietotās datoroperētājsistēmas veidu, un tīmekļa vietnes domēna, no kura pievienojāties mūsu vietnei vai reklāmai, nosaukumu. Šie ir statistikas dati par mūsu lietotāju pārlūkošanas rīcībām un modeļiem un nesaistās ar indivīdu.
Šī paša iemesla dēļ brīdī, kad apskatāt vietni, mēs varam uzglabāt daļu informācijas par jūsu datoru. Šī informācija atradīsies "sīkdatnes" vai līdzīga faila veidā un palīdzēs daudzos veidos. Piemēram, sīkdatnes ļauj mums pielāgot tīmekļa vietni vai reklāmu, lai labāk to piemērotu jūsu interesēm un preferencēm. Lielākajā daļā interneta pārlūkprogrammu jūs varat izdzēst sīkdatnes no jūsu datora cietā diska, bloķēt visas sīkdatnes vai saņemt brīdinājumu pirms sīkdatne tiek uzglabāta.

4. Sīkdatņu izmantošana

Opel tīmekļa vietne, e-pastu ziņo­jum­apmaiņa, tiešsaistes pakal­po­ju­mi, rek­lāmas un interaktīvās program­mas var izmantot sīkdatnes un citas tehno­lo­ģi­jas, tādas kā tīmekļa bāksignāli un pikseļu marķējumi.

Sīkdatne ir informācijas rinda, kas satur tikai tekstu, ko mūsu tīmekļa serveris nosūta uz pārlūkprogrammas sīkdatņu failu uz jūsu datora cietā diska. Tas ļauj mūsu tīmekļa vietnei atcerēties, kas jūs esat, kad ir izveidota saikne starp tīmekļa serveri un tīmekļa pārlūkprogrammu. Galvenais sīkdatnes mērķis ir identificēt lietotājus un ļaut mūsu tīmekļa serverim sniegt jums pielāgotas tīmekļa lapas, kā rezultātā Opel tīmekļa vietnes apmeklējums kļūst jums personīgāks un atbilstošāks jūsu individuālajām vajadzībām.

Opel un mūsu partneri arī izmanto sīkdatnes un citas tehnoloģijas, lai atcerētos personas informāciju, kad jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni, programmas un tiešsaistes pakalpojumus. Tas notiek, piemēram, atceroties informāciju, ko jūs iepriekš norādījāt tīmekļa veidlapā.

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas divu veidu sīkdatnes:

  • Sesijas sīkdatnes: tās ir pagaidu sīkdatnes, kas saglabājas jūsu pārlūkprogrammas sīkdatņu failā, līdz jūs dodaties prom no mūsu tīmekļa vietnes. Sīkdatne pazudīs, ja jūs nepiekļūstat vietnei kādu laiku.
  • Paliekošās sīkdatnes: šāda veida sīkdatnes paliek jūsu pārlūkprogrammas sīkdatņu failā ilgāku laiku. Šis laiks ir atkarīgs no izvēles, ko jūs pieņemat, uzstādot savu interneta pārlūkprogrammu. Paliekošās sīkdatnes ļauj nodot informāciju uz tīmekļa serveri katru reizi, kad kāds apmeklē vietni. Paliekošās sīkdatnes ir pazīstamas arī kā izsekojošās sīkdatnes.

5. Trešo personu sīkdatnes

Opel var jebkurā laikā izmantot trešās personas-reklāmas sniedzējus, lai nodrošinātu reklāmu un izsekotu mūsu mārketinga komunikāciju. Trešās personas-reklāmas sniedzēji izmanto sīkdatnes, lai izvērtētu reklāmu efektivitāti un personalizētu reklāmas saturu. Informācija, ko trešās personas-reklāmas sniedzēji var vākt, var iekļaut tādus datus kā ģeogrāfisko atrašanās vietu vai kontaktinformāciju, piemēram, e-pasta adresi.

 

Šo trešo personu-reklāmas sniedzēju privātuma politikā norādīta detalizētāka informācija par viņu sīkdatņu izmantošanu. Ja jūs vēlaties zināt vairāk par šo trešo personu privātuma praksi, apmeklējiet tīmekļa vietni Network Advertising Initiative, kas arī sniedz informāciju par to, kā “atteikties”.

6. Tīmekļa bāksignāli un pikseļi

Mūsu tīmekļa vietnes un e-pastu komunikācija var saturēt elektronisku attēlu, ko pazīst kā tīmekļa bāksignālu vai pikseļa marķējumu. Tīmekļa bāksignāli un pikseļa marķējumi pamatā tiek izmantoti tādās trešo personu tehnoloģijās kā Google Analytics, lai pārraudzītu mūsu vietnes apmeklētāju darbības.

7. Sīkdatņu atļaušana un bloķēšana

Jūs varat atļaut vai bloķēt sīkdatnes, mainot savas interneta pārlūkprogrammas iestatījumus. Lūdzam skatīt savas pārlūkprogrammas instrukcijas vai apmeklējiet tīmekļa vietni About Cookies website, lai uzzinātu vairāk par to, kā mainīt savas pārlūkprogrammas iestatījumus.

Lūdzam ņemt vērā, ka noteiktas Opel tīmekļa vietnes īpašības nebūs pieejamas, ja sīkdatnes tiek bloķētas.

 

8. Sazināties ar mums

Ja jums ir kādi jautājumi, komentāri un pieprasījumi attiecībā uz šo privātuma politiku, vai arī esat iesnieguši personas datus tīmekļa vietnē un vēlaties šo informāciju dzēst no mūsu datu bāzēm, lūdzam sazināties ar mums:

Opel Southeast Europe LLC.

2040 Budaörs, Szabadság út 117, Hungary

Klientu palīdzības dienests:

cac@gm.com

(+36)12981150

Juridiskā adrese: 2040 Budaörs, Szabadság út 117, Hungary
Reģistrācijas vieta: County Court of Pest County
Komercreģistra nr.: 13-09-087612
Nodokļu reģistrācijas Nr.: 10485611-2-44

Datu apstrādes aģentūra

Crane Kft., 1138 Budapest, Révész utca 27-29.

 

Vadības padome: David Nicholas Reilly (Priekšsēdētājs), Rita Forst, Reinald Hoben, Mark James, Holger Kimmes, Thomas McMillen, Alain Visser
Pārraudzības padome: Walter G. Borst (Priekšsēdētājs)

2010. gada septembris