ILGTSPĒJĪBA.

Vide ir viens no būtiskākajiem autobūves nozares izaicinājumiem. Kā auto ražotājam mums ir sociālā atbildība strādāt, ievērojot ētikas normas. Būdams atbildīgs auto ražotājs, mēs visos ražošanas procesa posmos ieguldām laiku, pētniecības darbu un līdzekļus jaunās tehnoloģijās, sākot no mūsu rūpnīcām un ražotnēm un beidzot ar mūsu pārdotajiem automobiļiem. Mūsu mērķis ir samazināt radīto oglekļa dioksīda izmešu daudzumu un turpināt spert ievērojamus, pozitīvus soļus, kas rādītu piemēru visai nozarei kopumā.