Contents inside this Slide Collection are only authorable inside of this page.

You must add a Slide component for each slide that you want within a Multimedia Scroller on this template first.

After adding a Slide component, you can then add additional components to the parsys of the Slide component.


PROGRESĪVI INTELLILUX LED®  MATRIX TIPA PRIEKŠĒJIE LUKTURI.

IntelliLux LED® Matrix tipa priekšējie lukturi1 ar neapžilbinošām tālajām gaismām automātiski pazemina gaismas staru ap citiem transportlīdzekļiem, bet turpina apgaismot pārējo ceļu līdz 400 metriem uz priekšu.

 

  • Nekāda riska apžilbināt citus autovadītājus
  • Braukt naktī ir drošāk un mierīgāk
  • Pagriezienu gaismas novērš 'melnos caurumus' šauros līkumos. Darbojas, braucot ar ātrumu no 40 km/h līdz 70 km/h1.

 

1IntelliLux LED® matricas tipa priekšējie lukturi ir papildaprīkojums. Ja sistēma tiek aktivizēta, tālās gaismas tiek ieslēgtas, kad braukšanas ātrums pārsniedz 50 km/h, un automātiski izslēgtas, kad braukšanas ātrums samazinās līdz mazāk par 35 km/h.

VAIRĀK MAZĀK

UZTUR DROŠU DISTANCI.

Automātiskā kruīza kontrole¹ palīdz izvairīties no vienā joslā braucošu transportlīdzekļu sadursmēm un ļauj braukt ar mierīgu prātu, bremzējot un palielinot braukšanas ātrumu, lai ievērotu iestatīto distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim.

 

Automātiskā ātruma kontroles palīgsistēma1 palīdz izvairīties no vienā joslā braucošu transportlīdzekļu sadursmēm, saglabājot vēlamo distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim un pilnībā nobremzējot automašīnu.2 Autovadītāja palīgsistēma pārrauga ceļu un aizsargā jūsu automašīnu, ievērojot drošības zonu, kas ļauj maksimāli atslābināties un rada minimālu risku.

 

1Papildaprīkojums. Sistēma palīdz autovadītājam bīstamās situācijās, taču autovadītājs pats ir atbildīgs par automašīnas vadīšanu.

2Papildaprīkojums. Darbojas, braucot ar ātrumu no 30 km/h līdz 180 km/h. Darbības attālums līdz 150 m. Komplektācijā ar visām manuālajām pārnesumkārbām tiek automātiski deaktivizēta, ja braukšanas ātrums samazinās līdz 20 km/h. Komplektācijā ar visām automātiskajām pārnesumkārbām sistēma ietver arī Stop & Go funkciju: tādā gadījumā automašīna tiek pilnībā apstādināta un pēc tam var automātiski sekot priekšā esošajam transportlīdzeklim pat dzīvā satiksmē.

VAIRĀK MAZĀK

NĀKAMĀ LĪMEŅA AUTOVADĪTĀJA PALĪGSISTĒMA.

Projekcijas ekrāns1 attēlo galvenos datus uz vējstikla, lai jums nebūtu jānovēršas no ceļa. Attēlotā informācija ir, piemēram, braukšanas ātrums, satelītnavigācijas norādījumi vai brīdinājumi.

 

1Papildaprīkojums

PROGRESĪVAS DROŠĪBAS SISTĒMAS.

Opel drošības sistēmas1 piedāvā šādas funkcijas:

 

  • Automātiskā avārijas bremzēšanas palīgsistēma2 ar gājēju uzraudzības funkciju
  • Aklās zonas informācijas sistēma
  • Joslas saglabāšanas palīgsistēma

 

Autovadītāja palīgsistēmu1 jaunākajā paaudzē sensori, kameras un radari nepārtraukti darbojas kopā ar vienu mērķi: gādāt par drošāku un relaksētāku braukšanu, palīdzēt uzlabot autovadītāja modrību un novērst iespējamus negadījumus un nevajadzīgus sodus. Šīs sistēmas ļauj jums saglabāt kontroli pār jūsu automašīnu un iejaukties tikai nenovēršamu draudu gadījumā.

 

1Papildaprīkojums. Opel autovadītāja palīgsistēmas ir izstrādātas, lai palīdzētu autovadītājam to darbības robežās, taču autovadītājs pats ir atbildīgs par automašīnas vadīšanu.

2Papildaprīkojums. Sistēma darbojas, braucot ar ātrumu no 8 km/h līdz 80 km/h. Lai samazinātu sadursmes ātrumu un iespējama negadījuma risku, sistēma bremzē automašīnu ar ātrumu no 8 km/h līdz 40 km/h ar bremzēšanas spēku līdz 1g. Ja automašīna brauc ar ātrumu no 40 km/h līdz 80 km/h, sistēma samazina sadursmes ātrumu par ne vairāk kā 15 km/h. Pēc tam autovadītājam ir jābremzē pašam, lai vēl vairāk samazinātu ātrumu. Autovadītājs var jebkurā laikā aktivizēt vai deaktivizēt sistēmu.

VAIRĀK MAZĀK

MAĢISKAIS PIESKĀRIENS.

Iesēdieties automašīnā un brauciet. Insignia bezatslēgas iedarbināšanas sistēma ir iekļauta standartaprīkojumā  un ļauj jums doties ceļā, vienkārši nospiežot pogu.