Opel ir vadībā: no šī brīža jūs varat atrast degvielas patēriņa datus, kas balstīti uz turpmāk piemērojamo WLTP (pasaules mērogā saskaņotā vieglo transportlīdzekļu testa procedūra) braukšanas ciklu. No 2018. gada rudens WLTP braukšanas cikla vērtību publicēšana būs juridiski saistoša. Atšķirībā no šobrīd spēkā esošā NEDC (Eiropas Jaunais braukšanas cikls), WLTP cikls ir vairāk pielāgots reālajiem braukšanas apstākļiem mūsdienās.
Tādēļ mēs jau tagad palīdzam klientiem noteikt viņu transportlīdzekļu degvielas patēriņu ikdienā. Pirmā automašīna, kurai mēs veicām mērījumus, ir Astra, bet tai šogad sekos vēl citi modeļi.

Iepriekšējais
 • KAS IR WLTP BRAUKŠANAS CIKLS?

  WLTP braukšanas cikls sastāv no vairākiem posmiem, kas balstīti uz dažādu autovadītāju braukšanas profiliem visā pasaulē.

  Noskatieties video: Kas ir WLTP braukšanas cikls?
Tālāk
Iepriekšējais
 • KĀDS IR JŪSU IEGUVUMS: reālistiskāki degvielas patēriņa rādītāji.

  Jaunajā WLTP braukšanas ciklā ir ņemtas vērā situācijas, kas ir tuvākas ikdienas dzīvei nekā pašreizējais NEDC standarts. Tas ļauj labāk novērtēt ikdienas degvielas patēriņu.

  Noskatieties video: Kas ir mainījies?
Tālāk

JAUTĀJUMI PAR JAUNAJIEM PATĒRIŅA RĀDĪTĀJIEM.

Kādēļ NEDC ir novecojis?

NEDC (Eiropas Jaunais braukšanas cikls) tikai ieviests 1992. gadā, bet automašīnas, ceļi un braukšanas stils kopš tā laika ir mainījies. NEDC ir mākslīgs laboratorijas tests, kas paredzēts tikai dažādu transportlīdzekļu salīdzināšanai un neatspoguļo reālo degvielas patēriņu. Tas nozīmē, ka reālais degvielas patēriņš bieži vien ievērojami atšķiras no NEDC datiem. Galvenie iemesli tam ir šādi:

• teorētiskais braukšanas profils neatbilst reāliem cilvēku profiliem,
• pārāk lēns paātrinājums,
• par daudz apstāšanās posmu,
• nav iekļauts lielāks braukšanas ātrums, piemēram, uz automaģistrālēm, tādējādi vidējais braukšanas ātrums ir pārāk mazs,
• pārnesumu pārslēgšanas pozīcijas tiek vispārīgi noteiktas pēc pārnesumkārbas veida, piemēram, tās ir vienādas visām automašīnām ar manuālo pārnesumkārbu,
• netiek ņemts vērā papildaprīkojums.

Ko mēra NEDC?

NEDC ir juridiski saistošs visiem transportlīdzekļiem kopš 1992. gada. NEDC ir balstīts uz savā ziņā teorētisku braukšanas profilu un sastāv no divām daļām: pirmajās 13 minūtēs tajā tiek simulēta braukšana pilsētas satiksmē ar daudzām apstāšanās un braukšanas uzsākšanas situācijām. Otrā daļa atbilst braukšanai ārpus pilsētas ar maksimālo ātrumu 120 km/h.

Kādi ir WLTP elementi?

Lai precīzāk noteiktu degvielas patēriņa vērtības, WLTP braukšanas cikls ir balstīts uz reālu braukšanas profilu starptautisku statistisko apsekojumu. Tas sastāv no četriem posmiem ar atšķirīgu vidējo braukšanas ātrumu, kas pamatā atspoguļo četrus vadības profilus visā pasaulē: mazu, vidēju, lielu un ļoti lielu braukšanas ātrumu. Katrā posmā ir atšķirīgs skaits paātrinājumu, bremzēšanas, apstāšanās u. c. manevru, kā arī atšķirīga to intensitāte, kas atspoguļo ikdienas braukšanas situācijas.

Kāda ir atšķirība starp NEDC un WLTP?

Kopš NEDC ieviešanas 1992. gadā automašīnas un braukšanas stili ir ievērojami mainījušies. WLTP testēšanas parametri ir pārstrādāti, lai precīzāk atspoguļotu reālus braukšanas apstākļus. Tagad tie ir šādi:

 

• garāki cikli (30 min. iepriekšējo 20 min. vietā),
• īsākas apstāšanās (13% salīdzinājumā ar 25%),
• lielāki attālumi (aptuveni 23 km salīdzinājumā ar 11 km),
• lielāks braukšanas ātrums (maks. 130 km/h salīdzinājumā ar 120 km/h),
• par gandrīz 50% lielāks vidējais braukšanas ātrums,
• lielāks maksimālais paātrinājums un vairāk paātrinājumu,
• par aptuveni 20-30% lielāka piedziņas jauda, ņemot vērā dinamiskākas braukšanas situācijas,
• reālistiskāk noteikta braukšanas pretestība degvielas patēriņa testiem,
• transportlīdzekļa papildaprīkojuma ņemšana vērā.

 

WLTP ciklā iegūtās vērtības ir salīdzināmas visā pasaulē, savukārt NEDC vērtības ir piemērojamas tikai Eiropai.

Close

Eiropas Jaunajā braukšanas ciklā (NEDC) norādītās degvielas patēriņa vērtības ir precīzas un viegli salīdzināmas, taču tās nav perfektas. Kopš NEDC ieviešanas 1992. gadā automašīnas un autovadītāju braukšanas stili ir ievērojami mainījušies. Lai labāk atspoguļotu jauno situāciju, pasaules mērogā saskaņotajā vieglo transportlīdzekļu testa procedūrā (WLTP) testēšanas parametri ir pārstrādāti.

Tagad tajos ņem vērā:

 • reālāku braukšanas dinamiku un āra temperatūru,
 • lielākus testēšanas attālumus,
 • lielāku vidējo un maksimālo ātrumu,
 • īsākas apstāšanās,
 • biežāku bremzēšanu un ātruma palielināšanu.

WLTP braukšanas ciklā tiek ņemta vērā arī papildaprīkojuma ietekme. No 2018. gada rudens WLTP braukšanas cikla vērtību publicēšana būs juridiski saistoša prasība visiem autoražotājiem.

Close

Pašreizējā NEDC tiek noteiktas vērtības pilsētā, ārpus pilsētas un kombinētajā ciklā, balstoties uz teorētisku braukšanas profilu, savukārt WLTP izmanto reālus braukšanas profilus, kas iegūti no starptautiska statistiskā apsekojuma. WLTP braukšanas cikls ir iedalīts četrās daļās ar atšķirīgu vidējo ātrumu: mazs, vidējs, liels un ļoti liels. Katrā daļā ir dažādi braukšanas posmi, apstāšanās, paātrinājuma un bremzēšanas posmi utt., kas atbilst ikdienas braukšanas profiliem. Katra dzinēja/pārnesumkārbas kombinācija ir testēta ar visekonomiskāko, kā arī degvielu visvairāk patērējošo transportlīdzekļa aprīkojumu.

Opel šobrīd ir uzsācis visa modeļu klāsta testēšanu atbilstoši WLTP standartiem. Publicētās vērtības atspoguļo diapazonu no mazākā līdz lielākajam patēriņam katrai dzinēja/pārnesumkārbas kombinācijai. Tas lieliski parāda katra modeļa paredzamo degvielas patēriņu ikdienā.

Ņemiet vērā, ka uz WLTP braukšanas ciklu balstītās vērtības ir noteiktas, izmantojot standartizētu, iepriekš definētu braukšanas ciklu testēšanas aparātā.

Close

Ar WLTP braukšanas ciklu (pasaules mērogā saskaņotā vieglo transportlīdzekļu testa procedūra) ir atrisinātas galvenās NEDC (Eiropas Jaunais braukšanas cikls) problēmas. NECD ir pašreizējā mērīšanas metode, kas noteikta ar Regulu (EK) Nr. 715/2007 un Regulu (EK) Nr. 692/2008, un saskaņā ar tiesību aktiem attiecīgi noteiktie degvielas patēriņa un izmešu rādītāji ir jāpublicē. Konkrēti, jaunā braukšanas cikla braukšanas profils precīzāk atbilst ikdienas situācijām, un tas netiek mērīts tikai noteiktam apdares līmenim, bet ņem vērā arī papildaprīkojuma ietekmi.

 

Ikdienas degvielas patēriņš lielā mērā ir atkarīgs no individuālā braukšanas profila un tā, kā automašīna tiek vadīta: pilsētas satiksmē, uz lauku ceļiem vai automaģistrālēs. Šīs atšķirības tiek ņemtas vērā WLTP braukšanas ciklā. WLTP braukšanas ciklā ne tikai tiek aprēķinātas vērtības pilsētā, ārpus pilsētas un kombinētajā ciklā (kā noteikts Regulā (EK) Nr. 715/2007 un Regulā (EK) Nr. 692/2008), pamatojoties uz vairāk teorētisku braukšanas profilu, bet arī tiek sniegti rādītāji dažādiem iepriekš noteiktiem braukšanas profiliem (mazs, vidējs, liels un ļoti liels braukšanas ātrums), pamatojoties uz statistiskiem apsekojumiem, kā arī lietotāju profilu un vidējo vērtību analīzi. Turklāt WLTP braukšanas cikls ir daudz dinamiskāks nekā NEDC un atspoguļo lielāku paātrinājumu, lielāku vidējo braukšanas ātrumu un lielāku maksimālo braukšanas ātrumu.

 

No 2016. gada jūnija redzamās vērtības modelim Opel Astra parāda diapazonu, ko var izskaidrot šādi: zemākā vērtība ir zemākais rādītājs no četrām WLTP fāzēm, braucot ar Opel Astra versiju ar zemākajiem degvielas patēriņa rādītājiem attiecīgajai dzinēja/pārnesumkārbas kombinācijai. Augstākais rādītājs atspoguļo augstāko vērtību no četrām WLTP fāzēm, braucot ar Opel Astra versiju ar augstākajiem degvielas patēriņa rādītājiem attiecīgi izvēlētajai dzinēja/pārnesumkārbas kombinācijai. Iegūtās vērtības ir labs pārskats un vērtīgs rādītājs paredzamajam ikdienas degvielas patēriņam.

 

Ņemiet vērā, ka uz WLTP braukšanas ciklu balstītās vērtības ir noteiktas, izmantojot standartizētu, iepriekš definētu braukšanas ciklu testēšanas aparātā.