Drošība
Vadītāja atbalsta paka

Ne vienmēr ir viegli palikt modram. Autovadītāja uzmanības uzraudzības sistēma novērtē vadītāja modrību, identificējot trajektorijas novirzes attiecībā pret ceļa marķējumu, lai Jūs zinātu, kad ir pienācis laiks ieturēt īsu pārtraukumu.

 

Joslu šķērsošanas brīdinājuma sistēma brīdina vadītāju par nejaušu izbraukšanu no joslas.

Automātiskā tālo gaismu funkcija pārslēdz tālās un tuvās gaismas atkarībā no satiksmes apstākļiem, un lai Jūs neapžilbinātu citus satiksmes dalībniekus.

Ātrumu ierobežojošo ceļa zīmju atpazīšanas sistēma atpazīst ātruma ierobežojuma ceļa zīmes un informē vadītāju.

Bet ar vienas pogas nospiešanu, ļaujiet kruīza kontrolei braukt nemainīgā ātrumā.

 
Vadītāja drošības paka

Ar vienu pieskārienu automātiskā kruīza kontrole samazina Jūsu ātrumu, lai atbilstošās satiksmes situācijās saglabātu automobiļa distanci līdz šķēršļiem, un atjauno distanci, kad ceļš ir brīvs.

 

“Aklās” zonas uzraudzības sistēma ar piktogrammas palīdzību sānu spoguļos norāda, ka Vivaro "aklajā" zonā atrodas cits transportlīdzeklis.

Sadursmes iespējamības brīdinājuma sistēma skenē priekšā esošo ceļu, lai brīdinātu vadītāju par iespējamu sadursmi ar transportlīdzekļiem vai gājējiem.

Aktīvās bremzēšanas sistēma veic darbības, lai novērstu negadījumu, samazinot braukšanas ātrumu neatkarīgi no vadītāja iesaistes.

 
Displejs acu augstumā
Displejs acu augstumā atrodas tieši Jūsu redzamības zonā, lai Jūs, nenovēršot acis no ceļa, varētu pārlūkot būtiskāko ar braukšanu saistīto informāciju, piemēram, braukšanas ātrumu, brīdinājumus un atpazīto ceļa zīmju informāciju. 
180° atpakaļskata kamera
Novietojiet savu automobili un veiciet citus manevrus šaurās pilsētas vietās bez stresa, izmantojot 180° panorāmas atpakaļ kameras tehnoloģiju, kā attēls tiek projicēts uz 7” skārienekrāna.