VIRZIETIES TĀLĀK.

Pilnā mērā izmantojiet savu Combo-e Life, pārzinot galvenos sniedzamību ietekmējošos faktorus un to, kā ar tiem apieties.

ĀTRUMS
Ātrums ir galvenais sniedzamību ietekmējošais faktors. Piemēram, pastāvīgā 130 km/h ātrumā jūsu Combo-e Life sniedzamība salīdzinājumā ar WLTP protokolu ir uz pusi mazāka. 
BRAUKŠANAS STILS
Katru reizi, kad uzņemat ātrumu, jūs zaudējat enerģiju. Un katru reizi, kad asi bremzējat, jums ātrums atkal jāuzņem. Eko braukšanas režīms un rekuperatīvā bremzēšana jūsu Combo-e Life automašīnā var palīdzēt ietaupīt līdz 15% no jūsu sniedzamības! 
TERMISKAIS KOMFORTS UN SILDĪŠANA
Sniedzamības starpība starp gadalaikiem apsildes ietekmē var atšķirties pat par 35%, jo enerģija tiek ņemta no akumulatora. Combo-e iepriekšēja iesildīšana uzlādes laikā ir lielisks veids, kā saglabāt sniedzamību un ceļot ērti. 
PADOMS: Ekrānā redzamā sniedzamība pilnībā uzlādētā Combo-e Life rāda maksimālo sniedzamību. Ja ņem vērā sniedzamību ietekmējošus faktorus (piemēram, ātrumu, braukšanas stilu, termisko komfortu), ekrānā redzamā sniedzamība pielāgosies jūsu jaunajiem braukšanas paradumiem.