PREČU ZĪMES UN AUTORTIESĪBAS.

Autortiesības

Autortiesības 2009 Opel Automobile GmbH. Visas tiesības saglabātas.

Preču zīmes

Zīmes, kas parādās šajā tīmekļa vietnē, ieskaitot, bet neierobežojot: Opel Automobile GmbH, bāzēts Rasselsheimā, Vācijā un Vauxhall, bāzēts Lutonā, Apvienotajā Karalistē un ar tiem saistītie logotipi, emblēmas, saukļi un transportlīdzekļu modeļu nosaukumi ir preču zīmes un/vai servisa zīmes, kas pieder uzņēmumam Automobile GmbH un Vauxhall Motors Ltd, tā filiālēm, saistītajiem uzņēmumiem vai licences devējiem.