Skip To Content

Juridiskā informācija
 

Interneta vietnes www.opel.lv (turpmāk tekstā “vietne”) īpašnieks ir Opel Automobile Gmbh (Stellantis Auto SAS) un pakalpojumu sniedzējs ir Auto-Bon Oy (turpmāk tekstā – “Opel” vai “mēs”), Somijas reģistrācijas kods 11515090, biroja reģistrētā adrese: Kaakelikaari 4b, 01720 Vantaa, Somija.

 

Kā mūsu vietnes lietotājs (turpmāk tekstā “Jūs” vai “Jūsu”) apstiprināt, ka tās izmantošana ir saskaņā ar mūsu noteikumiem, kas izklāstīti tālāk.

 

Pirms šīs vietnes lietošanas, lūdzu, izlasiet šeit aprakstītos noteikumus. Izmantojot vietni, Jūs piekrītat ievērot šos noteikumus. Ja nevēlaties pieņemt noteikumus, lūdzu, neizmantojiet šo vietni.

 

Jūs esat atbildīgs par šīs vietnes lietošanu un apņematies izmantot vietni tikai likumīgiem mērķiem. Jūs nedrīkstat izmantot šo vietni jebkādā veidā, kas pārkāpj jebkādus piemērojamos vietējos, valsts vai starptautiskos tiesību aktus, ir nelikumīgs vai krāpniecisks, vai kam ir kāds nelikumīgs vai krāpniecisks mērķis vai sekas. Jūsu sniegtajai informācijai un datiem ir jābūt precīziem un jāatbilst visiem Latvijas Republikā un jebkurā valstī, no kuras tie ir publicēti, spēkā esošajiem tiesību aktiem.

 

Vietnes noteikumi
 

Intelektuālais īpašums

 

Visas intelektuālā īpašuma tiesības, kas saistītas ar informāciju šajā tīmekļa vietnē (ieskaitot fona attēlu lejupielādi), pieder Opel. Visas tiesības aizsargātas. Šīs vietnes apmeklētāji var lejupielādēt tīmekļa vietnē esošos materiālus tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai, ar nosacījumu, ka netiek noņemti vai mainīti paziņojumi par autortiesībām vai citi paziņojumi. Nekādu vietnes saturu nedrīkst reproducēt, izplatīt, pārsūtīt vai izmantot jebkādā veidā publiskiem vai komerciāliem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

 

Visas šajā tīmekļa vietnē izmantotās preču zīmes, nosaukumi un logotipi pieder mums vai Opel. Izmantojot vietni, Jūs nedrīkstat pārkāpt trešo pušu tiesības vai tiesības, kas var pastāvēt tīmekļa vietnē esošajos materiālos. Šīs vietnes izmantošana, vai tās izmantošanas rezultātā netiek piešķirta nekāda tieša vai netieša licence.

 

Šī vietne ir apskatāma jebkur pasaulē, taču tā paredzēta lietošanai tikai Latvijā. Opel neapgalvo, ka šie materiāli ir piemēroti vai pieejami lietošanai citās valstīs. Jebkurai hiperteksta saitei uz jebkuru šīs vietnes daļu ir nepieciešama mūsu iepriekšēja rakstiska atļauja.

 

Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par saturu, produktiem vai pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti jebkurā lapā, ar kuru šī vietne ir saistīta, neatkarīgi no tā, vai tās ir hiperteksta saites vai jebkura cita veida saites.

 

Intelektuālais īpašums

 

Visas intelektuālā īpašuma tiesības, kas saistītas ar informāciju šajā tīmekļa vietnē (ieskaitot fona attēlu lejupielādi), pieder Opel. Visas tiesības aizsargātas. Šīs vietnes apmeklētāji var lejupielādēt tīmekļa vietnē esošos materiālus tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai, ar nosacījumu, ka netiek noņemti vai mainīti paziņojumi par autortiesībām vai citi paziņojumi. Nekādu vietnes saturu nedrīkst reproducēt, izplatīt, pārsūtīt vai izmantot jebkādā veidā publiskiem vai komerciāliem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

 

Visas šajā tīmekļa vietnē izmantotās preču zīmes, nosaukumi un logotipi pieder mums vai Opel. Izmantojot vietni, Jūs nedrīkstat pārkāpt trešo pušu tiesības vai tiesības, kas var pastāvēt tīmekļa vietnē esošajos materiālos. Šīs vietnes izmantošana, vai tās izmantošanas rezultātā netiek piešķirta nekāda tieša vai netieša licence.

 

Šī vietne ir apskatāma jebkur pasaulē, taču tā paredzēta lietošanai tikai Latvijā. Opel neapgalvo, ka šie materiāli ir piemēroti vai pieejami lietošanai citās valstīs. Jebkurai hiperteksta saitei uz jebkuru šīs vietnes daļu ir nepieciešama mūsu iepriekšēja rakstiska atļauja.

 

Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par saturu, produktiem vai pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti jebkurā lapā, ar kuru šī vietne ir saistīta, neatkarīgi no tā, vai tās ir hiperteksta saites vai jebkura cita veida saites.

 

Pieejamība un lietošana

 

Jūs esat atbildīgs par informācijas tehnoloģiju, datorprogrammu un platformas iestatīšanu, lai piekļūtu šai vietnei. Jums vajadzētu izmantot pretvīrusu programmatūru. Mēs negarantējam, ka šī vietne ir droša, bez kļūdām vai vīrusiem.

 

Jūs nedrīkstat ļaunprātīgi izmantot vietni, apzināti pievienojot vīrusus, Trojas zirgus, tārpus, loģiskās bumbas vai citus materiālus, kas ir ļaunprātīgi vai tehnoloģiski kaitīgi. Jūs nedrīkstat mēģināt iegūt nesankcionētu piekļuvi šai vietnei, serverim, kurā šī vietne tiek glabāta, vai jebkuram serverim, datoram vai datubāzei, kas saistīta ar šo vietni. Jūs nedrīkstat uzbrukt šai vietnei ar pakalpojuma atteikuma uzbrukumu vai izplatītu pakalpojuma atteikuma uzbrukumu. Pārkāpjot šo noteikumu, Jūs veicat pārkāpumu saskaņā ar 1990. gada Datoru ļaunprātīgas izmantošanas likumu. Mēs ziņosim par katru šādu pārkāpumu attiecīgajām tiesībsargājošām iestādēm un sadarbosimies ar šīm iestādēm, atklājot tām Jūsu identitāti. Šāda pārkāpuma gadījumā Jūs nekavējoties zaudējat tiesības izmantot šo vietni.

 

Informācija par modeļiem

 

Šajā interneta vietnē parādītie modeļi ir paredzēti tikai ieskatam. Dažas funkcijas ir pieejamas tikai atsevišķiem modeļiem, savukārt citas ir pieejamas kā papildaprīkojums un ir pieejamas par papildu samaksu. Jūs varat iegūt detalizētu informāciju par visiem Opel automobiļiem, aksesuāriem, pēcpārdošanas pakalpojumiem, cenām un finansēšanas iespējām no sava vietējā pilnvarotā Opel dīlera.

 

Mūsu politika ir nepārtraukti uzlabot savus automobiļus visos iespējamos veidos, un mēs paturam tiesības mainīt mūsu automobiļu specifikācijas (tostarp krāsu), cenas, aprīkojumu, aksesuārus un funkcijas vai izņemt jebkuru modeli no pārdošanas bez brīdinājuma un jebkurā laikā. Ir darīts viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka šajā tīmekļa vietnē redzamie dati, informācija un apraksti ir pareizi. Tomēr mēs nevaram garantēt, ka pēdējā laikā nav notikušas izmaiņas kāda Opel automobiļa vai tā saistītajos tehniskajos datos (tostarp virsbūves krāsās), aprīkojumā, aksesuāros un funkcijās, un Jums nevajadzētu paļauties tikai uz šīs vietnes satura precizitāti vai pilnīgumu. Turklāt šajā tīmekļa vietnē esošajos materiālos var būt tehniskas neprecizitātes, drukas kļūdas vai var būt nepieciešama informācijas atjaunināšana.

 

Lai gan tiek darīts viss iespējamais, lai šī vietne būtu atjaunināta, iesakām pie Opel dīlera pirms automobiļa pasūtīšanas vaicāt Opel automobiļu tehniskos datus (tostarp krāsu), aprīkojumu un aksesuārus, lai izvairītos no pārpratumiem. laiks. Mēs nesniedzam nekādas garantijas vai apliecinājumus saistībā ar šajā vietnē esošā materiāla izmantošanu attiecībā uz tā pareizību, precizitāti, uzticamību vai kā citādi.

 

Informācijas precizitāte

 

Opel pieliek saprātīgas pūles, lai pārbaudītu šajā tīmekļa vietnē esošās informācijas pareizību, taču nesniedz nekādas tiešas, netiešas vai obligātas garantijas vai solījumus par šīs vietnes saturu vai pieejamību, vai par to, ka tā būs savlaicīga vai bez kļūdām, vai ka visi defekti tiks izlaboti, vai ka šī vietne vai serveris, kas nodrošina šīs vietnes pieejamu, ir brīvi no vīrusiem un neapliecina šīs interneta vietnes pilnīgu funkcionalitāti, precizitāti, uzticamību.

 

Atbildība

 

Jūs izmantojat šo interneta vietni tikai un pilnībā ar savu atbildību. Mēs un citi mūsu grupas (Stellantis Auto SAS) uzņēmumi neuzņemamies nekādu atbildību par jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, izrietošiem vai citiem zaudējumiem, tostarp jebkādiem materiāliem zaudējumiem, datu zudumiem vai finansiāliem zaudējumiem, kas radušies vietnes un ar saistīto tīmekļa vietņu vai tajās esošās informācijas lietošanas rezultātā un/vai veiktu darbību, kas veikta, paļaujoties uz tām.

 

Mēs neuzņemamies atbildību ne par kādiem šo interneta vietņu lietotājiem izraisītiem kaitējumiem vai jebkādiem to ciestiem zaudējumiem, ko izraisījuši kādi vīrusi vai citi destruktīva rakstura elementi, kas var inficēt datoru aprīkojumu vai citu īpašumu šo interneta vietņu izmantošanas vai jebkāda to satura lejupielādes rezultātā.

 

Mēs neizslēdzam un neierobežojam savu atbildību pret jums, ja šāda darbība būtu nelikumīga. Tas attiecas uz (i) nāvi vai cilvēka savainojumu, ko izraisījusi mūsu nolaidība vai mūsu darbinieku, aģentu vai apakšuzņēmēju nolaidība, un (ii) krāpšanu vai krāpniecisku maldināšanu.

 

Uz atbildību, kas izriet no automobiļa piegādes Jums, attiecas dažādi ierobežojumi un izņēmumi, kas būs noteikti mūsu vai mūsu dīleru piegādes noteikumos.

 

Apturēšana un izbeigšana

 

Mēs pēc saviem ieskatiem noteiksim, vai šīs interneta vietnes izmantošanā no Jūsu puses ir noticis kāds šo noteikumu pārkāpums. Ja ir noticis kāds šo noteikumu pārkāpums, mēs varam rīkoties tā, kā uzskatām par pienācīgu.

 

Šo noteikumu neievērošana uzskatāma par šo noteikumu, uz kuru pamata Jums bija atļauts izmantot šo interneta vietni, būtisku pārkāpumu. Šādos gadījumos mēs varam brīvi rīkoties tā, kā pamatoti uzskatām par pienācīgu. Mēs izslēdzam atbildību par savu rīcību, reaģējot uz šo noteikumu pārkāpumu no Jūsu puses.

 

Citi noteikumi

 

Mēs šajā vietnē varam iekļaut saites uz citām vietnēm, kas Jūs varētu interesēt. Mēs nevaram uzņemties atbildību ne par kādas ar šo interneta vietni elektroniski saistītas vietnes saturu.

Šie noteikumi var tikt mainīti jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma no mums. Katras šādas izmaiņas ir saistošas visiem lietotājiem un visiem apmeklētājiem, kuriem ir pienākums iepazīties ar šajā interneta vietnē spēkā esošajiem noteikumiem.

 

Privātuma politika

 

Datu aizsardzība – Jūsu personas dati

Mēs esam uzņēmušies saistības atbildīgi rīkoties ar Jūsu personas informāciju un aizsargāt Jūsu konfidencialitāti.

Datu aizsardzības likuma izpratnē (ņemot vērā tajā ik pa laikam izdarītos grozījumus), jebkādas Jūsu personas informācijas ievākšanas gadījumā ar mūsu interneta vietnes starpniecību datu pārzinis ir Auto-Bon Oy. Jūsu personas informācija tiks izmantota saskaņā ar šajā privātuma politikā noteikto.

 

Kādu informāciju mēs no Jums apkoposim?

Lai varētu izmantot dažādas mūsu vietnes funkcijas, Jums var tikt lūgts sniegt noteiktus personas datus, piem. Jūsu vārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, automobiļa reģistrācijas numurs un/vai cita kontaktinformācija.

 

Jūsu personīgās informācijas koplietošana

Mēs varam kopīgot Jūsu personas datus mūsu starptautiskās uzņēmumu grupas ietvaros Stellantis Auto SAS (turpmāk tekstā – “mūsu grupa”). Mēs varam arī kopīgot Jūsu personas datus ar citām pusēm, kas sniedz pakalpojumus mums vai mūsu grupai.

Gadījumā, ja Jūs ar mūsu interneta vietnes starpniecību veiksiet automobiļa pasūtījumu, mēs varam izpaust Jūsu informāciju mūsu grupas uzņēmumiem un trešajām pusēm, kuras ir iesaistītas Jūsu finansējuma vai apdrošināšanas pieteikuma apstrādē, Jūsu jaunā automobiļa piegādē un (vajadzības gadījumā) Jūsu esošā automobiļa servisa laikā.

 

Mēs joprojām būsim atbildīgi par to, kā mūsu grupas uzņēmumi un mūsu apakšuzņēmēji izmantos Jūsu personas informāciju. Taču dažas no trešajām pusēm, kuras ir iesaistītas Jūsu internetā veiktā pasūtījuma aspektos (tostarp finansējuma, apdrošināšanas vai detaļu nomaiņas), un mūsu dīleri arī būs Jūsu personas informācijas datu operators un veiks Jūsu personas informācijas apstrādi saskaņā ar saviem privātuma politikas noteikumiem. Jums ir ieteicams sagādāt un izskatīt šo privātuma politikas noteikumus.

 

Mēs varam izpaust Jūsu personas datus ar trešajām pusēm gadījumos, ja mums tas ir jādara saskaņā ar likumu vai reglamentējošām procedūrām – identitātes vai kredīta izsniegšanas pārbaudēm vai krāpšanas novēršanai vai atklāšanai.

Ņemiet vērā, ka mēs neizpaužam un nepārdodam Jūsu personisko informāciju mārketinga nolūkos citām pusēm, izņemot šajā privātuma politikā norādītās puses.

 

Kā mēs rīkosimies ar Jūsu personas datiem?

Mēs varam izmantot Jūsu sniegtos personas datus, kā izmantošanai esat devis savu piekrišanu, mārketinga pētījumiem (tostarp dalībai aptaujās), produktu analīzei un izstrādei, pārdošanas izsekošanai vai lai sazinātos ar Jums mārketinga vai reklāmas jautājumos. Mēs vai mūsu grupas uzņēmumi varam sazināsimies ar Jums ar dažādu saziņas līdzekļu palīdzību, tostarp pa tālruni vai pastu, un (ja piekrītat) pa e-pastu, SMS un/vai MMS.

 

Jums ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt personas datu izmantošanu, informējot mūs par savu vēlmi uz e-pastu: info@bassadone.fi

 

Gadījumā, ja Jūs ar mūsu interneta vietnes starpniecību veiksiet jauna automobiļa pasūtījumu, mēs ievāksim un izmantosim Jūsu personas informāciju dažādiem mērķiem saistībā ar Jūsu tiešsaistes apmeklējumu, tostarp: ar Jūsu jaunā automobiļa konfigurāciju, rezervēšanu un pasūtīšanu;) esošā automobiļa savākšanas un (ja nepieciešams) detaļu nomaiņas organizēšana.

 

Kur mēs glabājam Jūsu personas datus?

Lūdzam ņemt vērā, ka informācijas pārsūtīšana ar interneta starpniecību nav pilnīgi droša. Lai gan mēs darām visu iespējamo, lai aizsargātu Jūsu personas datus, mēs nevaram garantēt to personas datu drošību, ko Jūs pārsūtāt uz mūsu vietni, un jebkura pārsūtīšana notiek ar Jūsu pašu atbildību. Tomēr, tiklīdz esam saņēmuši Jūsu personas datus, tie tiek šifrēti un saglabāti mūsu drošajā uzņēmuma serverī, un mēs veicam visus saprātīgos pasākumus, lai tos aizsargātu un novērstu nesankcionētu piekļuvi tiem.

 

Jūsu personas dati var tikt pārsūtīti un apstrādāti arī ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, taču mēs vienmēr darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka tie tiek apstrādāti droši un saskaņā ar šo privātuma politiku.

 

Vairāk informācijas Privātuma politikas lapā.