Skip To Content
Otrreizējā pārstrāde

Ceļš uz zaļākiem laukiem

Atkārtota pārstrāde, lai aizsargātu mūsu apkārtējo vidi

Tā kā apkārtējā vide mums ir ļoti svarīga, mēs paaugstinām pārstrādes procesa efektivitāti, jau no paša sākuma izstrādājot produktus tā, lai tie būtu ilgtspējīgi.

Opel ilgtspējības plāns ir mūsu atbildības par produktiem galvenais elements. Tā mērķis ir samazināt automobiļu ražošanas procesā, kā arī automobiļu dzīves cikla beigās radīto atkritumu daudzumu. Opel ilgtspējības plāns ir daļa no mūsu atbildības pret vidi un centieniem saglabāt vērtīgus materiālus un taupīt energoresursus.

Ilgtspējības dizains

Ilgtspējības dizains

Uz pārstrādi orientēts dizains.

Auto modeļu pilnveides kontekstā, Opel pārstrādes stratēģija balstās uz diviem pamatprincipiem:

 • uz pārstrādi orientēts dizains
 • noslēgta apļa" materiālu pārstrādes izveide un izmantošana ražošanā

Integrēta atbildība izstrādājumiem

Attīstība

 • Dzīves cikla novērtējumi
 • Ilgtspējīgu materiālu atlase

 

Ražošana

 • Atkārtoti pārstrādātu materiālu izmantošana

 

Atgūšana

 • Automobiļu regenerācija
 • Piesārnojuma mazināšana un priekšapstrāde
 • ES Direktiva par nolietotiem transportlidzekliem

 

Izmantošana

 • Izplatitāju veiktā utilizācija (atkritumu apsainbuekošana)
 • Rezerves dajas
Vairāk Mazāk
Lai nodrošinātu, ka visas Opel automašīnas atbilst mūsu pārstrādes mērķiem, visām Opel dizaina komandām jāievēro otrreizējās pārstrādes vadlīnijas. Šo vadlīniju mērķis ir atbalstīt gan Opel inženierus, gan piegādātājus uz pārstrādi orientētu automašīnu un to detaļu izveidē. Turklāt šī specifikācija palīdz inženieriem analizēt detaļas, sastāvdaļas, u.c., lai noteiktu, kādā mērā tie ir pārstrādājami un utilizējami.

Ilgtspējibas dizaina elementi

 • Ilgtspējigu materiālu atlase
 • Uz piesārnojuma mazināšanu orientēts dizains
 • Uz priekšapstrādi orientēts dizains

Opel ir senas tradīcijas pārstrādes materiālu, kas zināmi ari kā reciklāti, izmantošanā. Līdz šim brīdim reciklātu izmantošana ir nepārtraukti palielinājusies. Izmantošanai ražošanā ir norādīti un apstiprināti vairāk nekā 230 plastmasas reciklātu veidi. No tehniskā skatupunkta būtisks darbs ir ieguldīts, lai palielinātu izmantoto reciklāta materiālu daudzumu.

Salīdzinājumā ar jauniem materiāliem reciklātiem ir jāatbilst tādām pašām tehniskajām prasībām. Reciklāta materiāliem tiek dota priekšroka, ja nepalielinās detaļas cena. Kvalitātes ziņā nekādas atkāpes nekad netiek pieļautas. Mūsu pārstrādes komanda izmanto visas iespējas, lai līdzās veiktspējas standartiem saglabātu lielisku izskatu un sajūtu, kā arī mehānisko un siltumizturību.

Patiesībā tieši tādēļ, ka mūsu pārstrādātie materiāli atbilst tik augstiem standartiem un kvalitātei, tie šobrīd ir izmantojami gan Opel automobiļu redzamajām, gan paslēptajām daļām. 

 

Pārstrādātu materiālu izmantošana

Izceltās detalas var izgatavot no pārstrādātiem materiāliem (piemērs: Insignia)

Atgūšanas koncepcija

Opel atgūšanas koncepcija

Jūsu nolietotajam Opel automobilim.

Piegāde

Pēdējais īpašnieks piegādā nolietoto transportlīdzekli vienam no mūsu partneriem, kas pieņem nolietotos transportlīdzekļus. Pēc transportlīdzekļa pārbaudes pieņemšanas punkts izdod likvidācijas sertifikātu.

Priekšapstrāde un piesārņojuma mazināšana

Vispirms tiek izņemts akumulators un neitralizēti gaisa drošības spilveni. Pēc tam mūsu partneris, kas pieņēmis nolietoto transportlīdzekli, nolej visu degvielu un citus šķidrumus. To vidū ir motoreļļa, transmisijas eļļa, bremžu šķidrums, dzesēšanas šķidrums un atkausēšanas šķidrums no gaisa kondicionēšanas sistēmas.

Demontāža

Nākamais solis ir sastāvdaļu un sistēmu demontāža, lai tās varētu pārdot kā lietotas detaļas vai izmantot pārstrādātu detaļu ražošanai. Ja tas ir ekonomiski pamatoti, tādi materiāli kā plastmasa vai stikls tiek noņemti pārstrādes nolūkos.

Uzglabāšana

Videi bīstami materiāli tiek savākti un nosūtīti īpašiem reģenerācijas uzņēmumiem materiālu reģenerācijai vai utilizācijai.

Smalcinātājs

Iepriekš apstrādāti korpusi tiek nodoti smalcināšanai - smalcinātājs sadala nolietoto transportlīdzekli mazākās daļās un sašķiro iegūtos materiālus tālākai pārstrādei vai reģenerācijai.

Pēcsmalcināšanas tehnoloģija (PST)

Sadalītie materiāli tiek apstrādāti tālāk, izmantojot dažādas tehnoloģijas (magnētu, virpuļstrāvu, flotāciju), lai iegūtu materiālu daļas, kuras var izmantot kā sekundāros izejmateriālus.

Pārstrāde / reģenerācija / utilizācija

Smalcināšanas un pēcsmalcināšanas tehnoloģiju iekārtās iegūtos materiālus var pārstrādāt (piemēram, ogļu aizstāšanai domnās, notekūdeņu dūņu atūdeņošanai) vai izmantot cementa rūpniecībā. Šajā procesā tiek reģenerēti 95% nolietotā transportlīdzekļa un ievērojami samazināts izgāztuvēs nonākušo atkritumu daudzums.

Nolietoto automašinu pieņemšana

Nododiet pārstrādei savu Opel

Šis ir mūsu nolietoto transportlīdzekļu atgūšanas process.

Mēs vienmēr esam darījuši visu iespējamo, lai rīkotos apkārtējai videi draudzīgi, taču šobrīd pārstrāde nav izvēle, bet gan likums. 2006. gada 8. jūnijā Īrijā spēkā stājās Noteikumi par nolietotiem transportlīdzekļiem. Pārstrādes iniciatīva, ar ko tiek noteikts ražotājiem samazināt automobiļu ražošanas laikā un dzīves cikla beigās radīto atkritumu apjomu.

 

Kopš 2007. gada 1. janvāra visus nolietotos Opel automobiļus var nodot Opel sadarbības partnera nolietoto automobiļu pieņemšanas vietās. Tas ir bezmaksas pakalpojums, uz ko attiecas konkrēti nosacījumi (lūdzu skatīt zemāk).

 

Vēlamies pārliecināties, ka jūsu nolietotais automobilis tiek pārstrādāts apkārtējai videi draudzīgā veidā. Tādēļ mēs pārliecināmies, ka visas mūsu pieņemšanas vietas atbilst ELV noteikumu prasībām, tās likumā noteiktajā kārtībā ir sertificējuši neatkarīgi eksperti. Visus mūsu automobiļu pieņemšanas partnerus, visus procesus un visus ienākošos un izejošos materiālu plūsmu dokumentus pārbaudīs arī mūsu pārstrādes eksperti. 

 

Savu nolietoto Opel transportlīdzekli jūs varat nodot bez maksas tikai šādos gadījumos:

 • Transportlīdzeklim netrūkst galveno detaļu vai sastāvdaļu
 • Transportlīdzeklī nav ar autobūves nozari nesaistītu atkritumu

 

(Komentārs filiāles pārstāvjiem, kas netiks attēlots interneta lapā: Lūdzu, pārbaudiet, vai jūsu nacionālajos tiesību aktos nav papildu prasības attiecībā uz automobiļu bezmaksas pieņemšanu. Piemēram, Vācijā ir piemērojamas šādas prasības:

 

 • Transportlīdzeklī ir līdz 9 sēdvietām vai tas ir vieglais komerciālais transportlīdzeklis ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām
 • Transportlīdzekļa pēdējā reģistrācijas vieta ir ES
 • Transportlīdzeklis ES ir reģistrēts mazāk nekā vienu mēnesi
 • Kopā ar transportlīdzekli ir nodoti transportlīdzekļa oriģinālie dokumenti)

 

Nododiet savu nolietoto transportlīdzekli kādam no mūsu partneriem, kas pieņem nolietotos transportlīdzekļus, un jums tiks izdots likvidācijas sertifikāts, kas ir nepieciešams, lai noņemtu transportlīdzekli no uzskaites. Šādā veidā jūs varat būt pārliecināti, ka jūsu vecais automobilis tiek utilizēts videi draudzīgā veidā. 

 

Saskaņā ar Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumu vieglā automobiļa, kravas automobiļa ar pilnu masu līdz 3500 kg, tricikla un kvadricikla īpašnieka pienākums ir nodrošināt, lai jebkurš tā īpašumā esošs nolietots transportlīdzeklis tiktu nodots apstrādes uzņēmumam. 

 

Uzzini vairāk un apstrādes uzņēmumu saraksts: https://www.csdd.lv/nolietota-transportlidzekla-parstrade/vispareja-informacija