Skip To Content

Atbilstības deklarācijas

Transportlīdzeklī ir sistēmas, kas pārraida un/vai saņem radioviļņus atbilstoši Direktīvai 1999/5/ES vai 2014/53/ES. Sistēmu ražotāji apliecina, ka tās atbilst Direktīvai 1999/5/ES vai Direktīvai 2014/53/ES.