Skip To Content
Preču zīmes un autortiesības

Preču zīmes un autortiesības

Autortiesības

Autortiesības 2017 – Visas tiesības aizsargātas – Opel Automobile GmbH

Preču zīmes

Zīmes, kas redzamas šajā tīmekļa vietnē, tostarp Opel Automobile GmbH Riselsheimā, Vācijā un Vauxhall Lūtonā, Apvienotajā Karalistē, taču ne tikai, kā arī to logotipi, emblēmas, saukļi un transportlīdzekļu modeļu nosaukumi ir Opel Automobile GmbH un Vauxhall Motors Ltd., to meitasuzņēmumu, filiāļu vai licenciāru preču zīmes un/vai pakalpojumu zīmes.