Skip To Content

REACh

Opel atbalsta REACH (Regula par ES ražotu vai importētu ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu) – galveno ķīmisko vielu kontroles regulu ES, kuras mērķis ir veicināt cilvēku veselības un vides aizsardzību pret riskiem, ko var radīt ķimiskas vielas. Regula stājās spēkā 2007. gada 1. jūnijā.