Skip To Content

REACh

Opel atbalsta REACH (Regula par ES ražotu vai importētu ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu) – galveno ķīmisko vielu kontroles regulu ES, kuras mērķis ir veicināt cilvēku veselības un vides aizsardzību pret riskiem, ko var radīt ķimiskas vielas. Regula stājās spēkā 2007. gada 1. jūnijā.

REACH regulas 33. pantā ir noteikts, ka tādu izstrādājumu ražotājiem, kuru sastāvā ir viela, kas iekļauta apzināto vielu sarakstā un kuras koncentrācija ir lielāka par 0,1% no masas, ir jāsniedz pietiekami daudz informācijas, lai patērētājs varētu droši lietot attiecīgo izstrādājumu.

Tas atbilst Opel saistībām veicināt atbildīgu mūsu transportlīdzekļu ražošanu, izmantošanu un apiešanos ar tiem.