Servisa apmeklējuma pieteikums

Ievadiet Jūsu datus

*Obligāti aizpildāmie lauciņi

Izvēlaties savu dīleri

    1. Meklēt

Ievadiet automobiļa datus

  1. VIN numuru Jūs atradīsit reģistrācijas dokumentos vai uz auto. VIN piemērs: W0L09627595628576

Jums vēlamais auto nodošanas laiks

Jums vēlamais auto saņemšanas laiks

Izvēlaties nepieciešamo servisa pakalpojumu

  1. Pakalpojumu veidi
  2. Teksta ierobežojums: maksimāli līdz 800 zīmēm

  3. Servisa maiņas auto1

1Šim pakalpojumam ir iespējama papildmaksa

Privātuma paziņojums

Jūsu personas datus apstrādās datu pārzinis privātuma paziņojumā noteiktajā kārtībā.

Plašāku informāciju par jūsu tiesībām saistībā ar privātumu un mūsu kontaktinformāciju skatiet šeit.

Lūdzu izlabojiet iezīmētos lauciņus un nosūtiet vēlreiz

Close

PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS

 

Informācija par personas datu apstrādi

 

Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai Opel Southeast Europe Kft., Szabadsag ut.117, Budaörs H-2040, Ungārija, Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Riselsheima pie Mainas, Vācija, un – attiecīgos gadījumos – jūsu izvēlētais Opel partneris kā datu pārziņi pārvaldītu un izpildītu jūsu pieprasījumu turpmāk aprakstītajā kārtībā.

 

Datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

 

Mēs kā datu pārziņi apstrādājam jūsu personas datus šādi:

 

Dati / Mērķis(i) (obligātie dati ir apzīmēti ar *)

 

1. Identifikācijas dati un kontaktinformācija

- Dati: vārds*, e-pasta adrese*; tālruņa nr., pasta adrese (* attiecīgā gadījumā)

- Mērķis: Saziņa, komunikācija un pieprasījumu izpilde; jaunumi un pieteikšanās jaunumiem/atteikšanās no tiem

 

2.

- Dati: Informācija par interesējošo modeli*

- Mērķis: Prasījumu izpilde

 

3.

- Dati: Izvēlētais Opel partneris*

- Mērķis: Prasījumu izpilde

 

4.

- Dati: Līzinga / finansēšanas intereses (* attiecīgā gadījumā)

- Mērķis: Prasījumu izpilde

 

5.

- Dati: Aktuālā informācija par automašīnu*, TIN*, pirmās reģistrācijas datums, reģistrācijas numurs, odometra rādījums, automašīnas nodošanas datums/laiks, automašīnas saņemšanas datums/laiks, servisa pakalpojuma veids*, maiņas automašīna

- Mērķis: Servisa prasījumu izpilde

 

6.

- Dati: Pieprasījuma veids

- Mērķis: Saziņas prasījumu izpilde

 

Iepriekš uzskaitītie datu elementi, kas apzīmēti ar *, ir obligāti un noteikti līgumā, tādēļ jums tie jānorāda obligāti. Ja dati netiek sniegti, mēs nevaram izpildīt jūsu pieprasījumu.

 

Iepriekš minētie dati tiks uzglabāti trīs gadus pēc līgumattiecību izbeigšanas.

 

Saņēmēji

 

Jūsu dati turpmāk norādītajos nolūkos tiks nodoti šādiem saņēmējiem:

 

Dati / Mērķis(i) / Saņēmējs(i)

 

- Dati: Identifikācijas dati un kontaktinformācija

(vārds*, e-pasta adrese *; tālruņa nr., pasta adrese (* attiecīgā gadījumā)), Informācija par interesējoši modeli*, Izvēlētais Opel partneris*, Līzinga/finansēšanas intereses (* attiecīgā gadījumā), Aktuālā informācija par automašīnu*, TIN*, Pirmās reģistrācijas datums, Reģistrācijas numurs, odometra rādījums, automašīnas nodošanas datums/laiks, automašīnas saņemšanas datums/laiks, Servisa pakalpojuma veids*, Maiņas automašīna, Pieprasījuma veids

- Mērķis: Prasījumu izpilde

- Saņēmējs: Opel Automobile GmbH un Opel Southeast Europe Kft. nodod jūsu personas datus procesā iesaistītajiem datu apstrādātājiem, lai atvieglotu minēto mērķu pārvaldību. Opel Automobile GmbH un Opel Southeast Europe Kft. nodod jūsu personas datus arī attiecīgajam IT pakalpojumu sniedzējam (GM Holdings LLC, Mičigana, ASV), kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEA), proti, valstī ar neatbilstīgu datu aizsardzības līmeni. Eiropas Komisijas lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību nav, bet spēkā ir atbilstoši aizsardzības pasākumi, kas šajā gadījumā ir attiecīgās ES līguma standartklauzulas. Lai saņemtu kopiju, nosūtiet e-pastu uz privacyrights@opel.com.

 

- Dati: Identifikācijas dati un kontaktinformācija (vārds*, tālruņa nr.)

- Mērķis: Izpildes izsekošana

- Saņēmējs: TrackBack,, 10ACT Limited, 8 Waldegrave Road, Teddington, Middlesex TW11 8HT, United Kingdom

 

Plašāka informācija saistībā ar privātumu pieejama mūsu privātuma un sīkdatņu politikā